W zależności od czasu badania należy zastosować:

  • badanie rano:
    Trzeba przyjść na czczo, nie wolno jeść i pić, nie przyjmować leków porannych.
    10 dni przed badaniem należy odstawić leki przeciwkrzepliwe (Acard, Polocard, Acesan, Bestpiryn, Polopiryna, Aspiryna, Acenokumarol, Sintrom itp.), 2 dni przed badaniem należy odstawić leki (Xarelto, Pradaxa, Eliquis) po uzgodnieniu z lekarzem leczącym.
  • badanie w godzinach popołudniowych:
    6 godzin przed badaniem można zjeść kisiel lub jogurt i popić wodą, trzeba przyjąć leki poranne i popić wodą 6 godzin przed badaniem, potem nie wolno jeść i pić do czasu badania.


Pacjenci chorujący na cukrzycę w dniu badania swoich leków przeciwcukrzycowych nie biorą.

Postępowanie po badaniu:
Z powodu miejscowego znieczulenia gardła nie wolno przez pół godziny po badaniu jeść ani pić, aby uniknąć zadławienia. Proszę informować swojego lekarza, jeśli w ciągu kilku godzin po badaniu będzie Pan/i odczuwać silny ból jamy brzusznej, albo zaobserwuje czarny stolec. Również wystąpienie innych, niejasnych dla Pani/a objawów należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi.
Proszę pytać, jeśli czegoś Pani/Pan nie zrozumiała/zrozumiał lub chce Pan/i wiedzieć więcej na temat badania.

Uwaga: Jeżeli zabieg endoskopowy wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych w znieczuleniu ogólnym, nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych w tym dniu i konieczna jest opieka drugiej osoby przy powrocie do domu. Po zabiegu endoskopowym bez znieczulenia ogólnego nie wskazane jest prowadzenie pojazdów mechanicznych bezpośrednio po jego wykonaniu.