Endoskopowa Polipektomia

Na podstawie wykonanych dotychczas badań stwierdzono u Pani/a istnienie polipa/polipów przewodu pokarmowego. Doniesienia naukowe jak i wieloletnie obserwacje potwierdzają, że polip jest to łagodny nowotwór, którego pozostawienie może spowodować powstanie raka. Profilaktyka polega na wykonaniu polipektomii, a więc zabiegu wycięcia polipa. Można to zrobić dwoma sposobami:
1. poprzez przecięcie powłok brzucha (operacja chirurgiczna),
2. z wykorzystywaniem endoskopu (endoskopową elektroresekcję pętlą diatermiczną, patrz schemat). zastosowanie techniki endoskopowej zmniejsza możliwość wystąpienie powikłań operacyjnych, najczęściej nie wywołuje żadnych dolegliwości bólowych i nie wymaga stosowania znieczulenia ogólnego. Nie bez znaczenia jest również fakt braku blizny na skórze oraz powrót do normalnej aktywności życiowej bezpośrednio po zabiegu.

Przeprowadzenie zabiegu
Po odpowiednim przygotowaniu badanego odcinka przewodu pokarmowego, uwidocznieniu polipa i ocenie możliwości technicznych wykonania zabiegu, zarzuca się pętlę na szypułę polipa i przepala się ją przepuszczając przez pętlę prąd elektryczny. Następnie wyjmuje się polipa i przesyła go do oceny histopatologicznej. Możliwe jest również stopniowe odcinanie polipa techniką „kęsową”. Należy podkreślić, że zabiegi te są niebolesne. W niektórych przypadkach ze względów anatomicznych przy bardzo dużych rozmiarach polipa bądź przy grubej szypule nie udaje się wykonać polipektomii endoskopowej i należy wyciąć polipa metoda chirurgiczną.

Możliwe powikłania
Powodzenia zabiegu jak również jego zupełnego bezpieczeństwa nie może zagwarantować żaden lekarz. W czasie polipektomii może wystąpić obfite krwawienie z szypuły polipa, przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego bądź jej termiczne zranienie.

Uwaga: Jeżeli zabieg endoskopowy wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych w znieczuleniu ogólnym, nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych w tym dniu i konieczna jest opieka drugiej osoby przy powrocie do domu. Po zabiegu endoskopowym bez znieczulenia ogólnego nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych bezpośrednio po jego wykonaniu.

Więcej na temat badania w ulotce:

Ulotka informacyjna o KOLONOSKOPII

Świadoma Zgoda Na Znieczulenie

Przeczytaj jak się przygotować do kolonoskopii/polipektomii