Gastroskopia (Panendoskopia) jest najskuteczniejszą metodą diagnostyczną dla oceny części przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek i/lub dwunastnica).
Dodatkowo w razie potrzeby istnieje możliwość pobrania wycinków celem stwierdzenie obecności bakterii Helicobacter pylori, odpowiedzialnej za nawroty wrzodu lub też celem oceny mikroskopowej w przypadku stwierdzenia wrzodu żołądka, polipa lub innych zmian. Ma to zasadnicze znaczenie dla wyboru późniejszych metod leczenia. Nie ma obecnie innego badania o jednakowych możliwościach diagnostycznych.

Przeprowadzenie badania:
Badanie jest przeprowadzone zwykle w pozycji leżącej na lewym boku. przed badaniem należy usunąć ewentualne protezy zębowe. Po miejscowym znieczuleniu gardła za pomocą lignokainy w aerozolu lekarz zakłada między szczęki plastikowy ustnik (celem ochrony delikatnego instrumentu). Następnie wprowadza do jamy ustnej i gardła fibroskop średnicy ok. 0,6 – 0,7 cm. Ten moment może być nieprzyjemny i wywołać uczucie duszenia: wymaga współpracy z lekarzem wykonującym badanie. Oglądanie wnętrza przewodu pokarmowego trwa zwykle kilka minut, jest tylko nieco nieprzyjemne, ale w zasadzie bezbolesne. Aparat służący do badania jest specjalnie dezynfekowany przed każdym badaniem. Z tego powodu zainfekowanie chorego podczas badania jest praktycznie niemożliwe. Wycinki błony śluzowej pobiera się sterylnymi szczypczykami, co również zabezpiecza przed zakażeniem.

Możliwe powikłania:
Powikłania gastroskopii zdarzają się niezwykle rzadko. Niemniej jednak powodzenia tego badania, jak również jego absolutnego bezpieczeństwa nie jest w stanie zagwarantować żaden lekarz.
Wyjątkowo może się zdarzyć przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego ( zwłaszcza przełyku w około 0,05% badań ). Niekiedy może też dojść do krwawienia, szczególnie po pobraniu wycinków. Powikłania takie zwykle wymagają pilnego leczenia operacyjnego.
Bardzo rzadko dochodzi do objawów ze strony innych układów i narządów, jak zaostrzenie choroby wieńcowej, atak astmy lub padaczki, nawet zatrzymania akcji serca.

Postępowanie po badaniu:
Z powodu miejscowego znieczulenia gardła nie wolno przez 2 godziny po badaniu jeść ani pić, aby uniknąć zadławienia. Proszę informować swojego lekarza, jeśli ciągu kilku godzin po badaniu będzie Pan/i odczuwać silny ból jamy brzusznej, albo zaobserwuje czarny stolec. Również wystąpienie innych, niejasnych dla Pani/a objawów należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi. Proszę pytać jeśli czegoś Pani/Pan nie zrozumiała/ zrozumiał lub chce Pan/i wiedzieć więcej na temat badania.

Uwaga:
Jeżeli zabieg endoskopowy wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych w znieczuleniu ogólnym, nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych w tym dniu i konieczna jest opieka drugiej osoby przy powrocie do domu. Po zabiegu endoskopowym bez znieczulenia ogólnego nie wskazane jest prowadzenie pojazdów mechanicznych bezpośrednio po jego wykonaniu.

Więcej na temat badania w ulotce:

Ulotka informacyjna o PANENDOSKOPII

Świadoma Zgoda Na Znieczulenie

Przeczytaj jak się przygotować do gastroskopii.