Rektoskopia, FSS Rektosigmidoskopia – badanie odbytnicy i esicy – należy do badań wziernikowych (endoskopowych) końcowego odcinka przewodu pokarmowego wykonywanych giętkim aparatem w ułożeniu pacjenta na boku lewym.

Zależnie od zakresu wziernikowania dolnego odcinka przewodu pokarmowego i zastosowanego sprzętu rozróżnia się następujące badania endoskopowe:

  • anoskopia – wziernikowanie kanału odbytu i końcowego odcinka odbytnicy;
  • rektoskopia – wziernikowanie całej odbytnicy;
  • sigmoidoskopia – wziernikowanie końcowego odcinka jelita grubego z esicą włącznie;
  • rektosigmoidoskopia – wziernikowanie odbytnicy i końcowego odcinka esicy;
  • kolonoskopia – wziernikowanie całego jelita grubego.