W naszej poradni wykonywane jest badanie – kolonoskopia. Możliwe jest znieczulenie(z anestezjologiem).

Opis badania:

Na podstawie wykonanych do tej pory badań i wywiadu lekarskiego istnieje u Pani/a podejrzenie zmian chorobowych w obrębie jelita grubego. W celu dokładnego określenia tych zmian lub wykluczenia ich istnienia przed ewentualną terapią należy wykonać badanie diagnostyczne. Istnieją trzy sposoby badania:

  • endoskopowa ocenę jelita grubego,
  • radiologiczna za pomocą środka kontrastowego wprowadzonego doodbytniczo,
  • wirtualna kolonoskopia ( tomografia komputerowa ).

Zastosowanie techniki endoskopowej najczęściej nie wywołuje dolegliwości bólowych lub są one niewielkie, a sama ocenę jelita jest znacznie dokładniejsza niż w badaniu rtg. W znacznym tez stopniu eliminuje możliwość pominięcia zmian chorobowych. W większości przypadków nie wymaga znieczulenia ogólnego. Nie bez znaczenia jest możliwość kojarzenia badania diagnostycznego (kolonoskopia) z ewentualnym, równoczesnym zabiegiem terapeutycznym (np. odcięcie polipów) w razie wykrycia tego typu zmiany, co nie jest możliwe w badaniu rtg.

Przeprowadzenie badania:
Badanie wykonuje się po odpowiednim przygotowaniu polegającym na oczyszczeniu z resztek pokarmowych jelita, najczęściej za pomocą doustnie podanych środków przeczyszczających. Przygotowanie rozpoczyna się w przeddzień zabiegu. W rzadkich przypadkach ze względu na stan ogólny pacjenta, uniemożliwiający tego typu przygotowanie, czyszczenie polega na kilkudniowej diecie ubogoresztkowej ( kisiele, galaretki, bulion ) połączonej z przyjmowaniem preparatów oczyszczających jelito. Samo badanie wykonywane jest przy zastosowaniu giętkiego kolonoskopu, który wprowadza się przez odbyt do jelita grubego. Badanie może być okresowo bolesne. Ewentualny ból trzeba odróżnić od stale występującego wzdęcia wynikającego z podawania powietrza do światła jelita., dla jego pełnej oceny. Stałe utrzymywanie się bólu może być wskazaniem do odstąpienia od badania jelita. Aparat służący do kolonoskopii jest specjalnie dezynfekowany przez każdy badaniem, dlatego też zainfekowanie jest praktycznie niemożliwe. W razie potrzeby pobiera się ze zmian chorobowych wycinki do oceny histopatologicznej. Służą do tego sterylne szczypczyki, co również chroni przez zakażeniem.

Możliwe powikłania:
Powodzenie badania oraz pełne bezpieczeństwo nie mogą być zagwarantowane przez żadnego lekarza. Powikłania zdarzają się niezwykle rzadko 0,35%, do nich należy: przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego 0,14-0,18%, krwawienie 0,008%, które zwykle wymagają natychmiastowej operacji. Opisywane były także pojedyncze przypadki odruchowego zatrzymania akcji serca. Śmiertelność z tych powodów jest jeszcze rzadsza.

Postępowanie po badaniu:
W przypadku stosowania znieczulenia nie można jeść ani pić przez okres dwóch godzin po zabiegu. Wystąpienie u Pana/i objawów należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi. Proszę pytać jeśli czegoś Pan/i nie zrozumiał/a jeśli chcielibyście wiedzieć coś więcej o tym badaniu, wymienionych powikłaniach bądź innych nurtujących problemach związanych z proponowanym zabiegiem.

Więcej na temat badania w ulotce:

Ulotka informacyjna o KOLONOSKOPII

Świadoma Zgoda Na Znieczulenie

Przeczytaj jak się przygotować do kolonoskopii