GASTROSKOPIA RANO

GASTROSKOPIA RANO

Przed badaniem nic nie jeść i nie pić. Leki wsiąść po gastroskopii