CENNIK BADAŃ

Kolonoskopia znieczulenie miejscowe [Badania bez anestezjologa:]20 min400zł
Kolonoskopia w znieczuleniu dożylnym [Badania z anestezjologiem:] 20 min750zł
Gastroskopia z testem ureazowym w znieczuleniu miejscowym [Badania bez anestezjologa:]20 min300zł
Gastroskopia z testem ureazowym w znieczuleniu dozylnym [Badania z anestezjologiem:]20 min600zł
konsultacja( wizyta)20 min200zł
Rektoskopia [Badania bez anestezjologa:]
20 min250zł
Gastroskopia z testem ureazowym w znieczuleniu miejscowym i z poradą [Badania bez anestezjologa:]30 min400 zł
Kolonoskopia w znieczuleniu miejscowym i z poradą [Badania bez anestezjologa:]
45 min500zł
Badanie histopatologiczne(wycinki) 1 butelka15 min50zł
Polipektomia – polip do 10mm (igła do podkłucia adrenalina ,pętla, klips hemostatyczny15+15 min300zł
Kolonoskopia+ gastroskopia w znieczuleniu dozylnym z anestezjologiem30+10 min1100 zł
* Płatność gotówką
Cennik badań gastroskopia